Image

Bezoek en activiteiten

Voor een bezoek aan onze brouwerij bieden we een arrangement bestaande uit een persoonlijke presentatie waarin behalve historie en achtergronden van ons brouwerijtje ook het brouwproces uit de doeken wordt gedaan.Tijdens de presentatie zijn er een aantal pauzes waarin de eigen bieren worden geserveerd en van een toelichting worden voorzien.
Na afloop van de presentatie volgt een bezoek aan het brouwerijtje zelf. Daar wordt onder verwijzing naar hetgeen in de presentatie is uitgelegd het brouwproces nog eens inzichtelijk gemaakt vanaf het schroten van de mout tot aan het bottelen van het bier.Een arrangement met presentatie, 3 biertjes en bezichtigen brouwerijtje duurt 1,5 tot 2 uur en kost € 15,00 pp voor groepen vanaf 10 personen.Voor kleinere groepen graag contact opnemen.

Voor hen die meer diepgaand op de hoogte willen komen bestaat de mogelijkheid om een brouwworkshop te doen (3...6 deelnemers) waarbij het gehele proces wordt doorgemaakt. Ongeveer 6 weken na de workshop is een deel van het zelf meegebrouwen gebrouwen bier op te halen.
Brouwworkshops zijn af te spreken op dinsdag of donderdag.
Kosten zijn € 125,00 plus € 28,50 per persoon (workshop, koffie, vlaai, lunch, biertjes, presentatie/uitleg).

Daarnaast hebben we ook veel "belangstellenden op afstand" die met name interesse hebben in onze etiketten. Maak € 7,00 over op onze rekening NL44 INGB 0009 5550 86 tnv Dorpsbrouwerij De Maar én stuur een email met adresgegevens en we sturen een setje etiketten op.

Image